Organy Fundacji

Zarząd Fundacji

portret joanna

JOANNA GOSIEWSKA-GIRALT | Prezes Zarządu Fundacji

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w pracy dla zagranicznych grup kapitałowych, gdzie pełniła i pełni różne funkcje w zarządach spółek w różnych krajach. Szeroki zakres wiedzy z różnych dziedzin życia biznesowych chce przenieść na inspiracje osób młodych szukających swojej ścieżki w życiu. Jej zadaniem jest zintegrować świat pracodawców w społeczna inicjatywę pracodawców aktywizująco zawodową młodych ludzi. Na co dzień również żona i mama bliźniąt. Współzałożycielka i Prezes Zarządu „Fundacji Program Pomocy Pierwsza Praca”.

 

                                    Rada Nadzorcza Fundacji

dr Anna Masłoń-Oracz (PRZEWODNICZĄCA)
Renata Majewska
David Lopes
Małgorzata Nesterowicz 

 

F4xP © 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone.